AAU logo

SocMap

SocMap - Forskningsgruppen i ”Demografi, Socialgeografi og Sundhed”

SocMap – Social Mapping

 

Forskningsgruppen er forankret på Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet og fokuseret på sammenhænge mellem temaerne By-og Rural sociologi, Demografi og Sundhed.

SocMap anvendt empiri og teori, der kombinerer elementer fra den traditionelle sociologi med ’bindestregstilgange’, og skaber herved et særligt fokus på by- og rural sociologi, sociodemografi, socialgeografi, mobilitets-sociologi, geodemografi, sundhedssociologi og sundhedsdemografi.

SocMap lægger vægt på empirisk forankring af forskning, der skal give en indsigt i nye relationer, fænomener og sammenhænge og være med til at udfordre og reformulere allerede eksisterende teori. I nutidig sociologisk samfundsanalyse er der brug for kortlægninger, forstået både som konkret kartografisk arbejde og mere generelt som udforskning og opdagelse af empiriske sammenhænge. I en stadig mere kompleks, foranderlig og mobil verden har vi et bestandigt stigende behov for at kunne orientere os, få øje på eller diagnosticere nye sammenhænge og ikke mindst for at aflive myter om forældede sammenhænge.

SocMap arbejder også teoretisk og anerkender teoriers nødvendighed, som de kort, vi må navigere efter i fortolkningerne af den empiriske forskning og som base for kritiske vinkler og refleksioner. SocMap tilstræber en åbenhed omkring teorivalg, således at empiriske indsigter i nye relationer, fænomener og sammenhænge kan medvirke til at udfordre og reformulere allerede eksisterende teori. Ligesom nye teorier benyttes som inspiration til at generere nye former for empiri. Samlet kan samspillet mellem empiri og teori give ny indsigt i sociologiske fænomener, så vi undgår at lave hvad den amerikanske sociolog Jack Katz har betegnet som ”theory singing”.

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 7
DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. 99 40 81 00